Meteen naar de inhoud

De stichting

Onze stichting

Informatie over de stichting

Logeerhuis Bredius te Woerden.

KvK: 78310784 vestigingsnummer 000048692611

RSIN: 861341430

IBAN: NL37 RABO 0356 5945 72

Contactgegevens

Bezoekadres & Postadres: Park Oudeland 74 3443 AJ Woerden

Telefoonnummer: 0348 – 591010

Doelstelling:
Het oprichten, exploiteren en in standhouden van een Logeerhuis die is bedoeld voor mensen met een beperkte levensverwachting, primair woonachtig binnen de regio Woerden, teneinde de betrokken mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.

Bestuurssamenstelling:

Miranda Vlieger,  voorzitter

Nico van der Steeg, vicevoorzitter

Jos Borghols, penningmeester

Paul Isaak, secretaris

Nils Stoof, algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan:

U kunt ons beleidsplan (pdf) downloaden door op de onderstaande knop te drukken.

Contact