Ga naar de inhoud

Steun ons

Een groot deel van de kosten van het Logeerhuis worden gedekt door de vergoedingen vanuit de WMO of de WLZ.  Voor het overige deel is het Logeerhuis afhankelijk van donaties en sponsoren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kosten voor scholing van de vrijwilligers, extra aanschaffen van hulpmiddelen of activiteiten in en om het huis met logés. 

U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen:

  • Wordt vriend van Stichting Logeerhuis Bredius. Door ons financieel te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage helpt u mee het Logeerhuis in stand te houden. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@logeerhuisbredius.nl . U bepaalt zelf voor welk jaarbedrag u vriend wilt worden. Een richtbedrag is € 25 per jaar, uiteraard zijn hogere bedragen ook zeer welkom. 
  • Geef een eenmalige gift. Wanneer u geen jaarlijkse verplichting wil aangaan maar ons wel financieel zou willen steunen met een eenmalige gift kunt u deze bijdrage overmaken op NL 37 RABO 0356594572 tnv Stichting Logeerhuis Bredius of op de home pagina onderaan de QR code scannen.
  • Wordt collectant. Eenmaal per jaar in de maand mei of juni houden wij een collecte binnen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Onze groep collectanten mag zeker nog groeien. U kunt het ons laten weten via ons mailadres wanneer u een paar uurtjes vrij wil maken om voor ons langs de deuren te wandelen. De ervaring bij de eerdere collecte was dat men gul geeft aan een lokaal doel zoals het Logeerhuis en ons een warm hart toedraagt.
  • Organiseer een activiteit of evenement in clubverband of samen met anderen waarmee aandacht wordt gegeven aan ons werk. Hierbij kan het tevens om een actie gaan waarmee financiële middelen worden verworven. 

Alvast bedankt mede namens alle logés van het Logeerhuis en hun mantelzorgers. 

Onze Sponsoren

Stichting het Logeerhuis Bredius kan niet zonder haar sponsoren, wij zijn hen erg dankbaar voor alle inzet op verschillende manieren en gebieden.

Zie hier wie u al zijn voorgegaan in 2022.

Contact