Ga naar de inhoud

Wie zijn onze gasten

U kunt gebruik maken van ons Logeerhuis als er sprake is van intensieve zorg die u thuis ontvangt van uw mantelzorger, en waarbij gezien het ziektebeeld verwacht wordt dat deze zorg steeds zwaarder wordt. Daardoor is sprake van hoge belasting van de mantelzorger, en soms ook dreigende overbelasting. Logeren in het Logeerhuis helpt die overbelasting te voorkomen.

U hebt deze zorg bijvoorbeeld nodig omdat u Alzheimer, Parkinson of een andere ongeneeslijke ziekte hebt, of er sprake is van niet aangeboren hersenletsel.

Voor de mantelzorger kan het fijn zijn wanneer de zorg voor u tijdelijk uit handen wordt gegeven doordat u gebruik maakt van het Logeerhuis.

Mocht u niet zeker weten of u tot de doelgroep van het Logeerhuis behoort, neem dan gerust contact met ons op. Dan kijken we samen met u of er mogelijkheden zijn.

Welzijn

Bij het Logeerhuis gaan we ervan uit dat u als logé graag geniet van alles wat nog wèl mogelijk is in het leven van alledag. Daarom draait het in het Logeerhuis vooral om wèlzijn, en daarnaast natuurlijk ook om goede zorg.

De gast en zijn of haar welbevinden staat centraal, de zorg die nodig is wordt gewoon geregeld.

Wij denken dat onze gasten ondanks hun ziekte nog graag worden uitgedaagd, willen genieten en misschien ook nog wel meer of minder actief willen zijn als ze daartoe worden uitgenodigd.

Daarbij kunt u denken aan de alledaagse activiteiten. Maar soms zit het juist net in dat beetje extra wat u kunt doen, in andere activiteiten en in de verandering van omgeving.  Het logeerhuis wil daarmee vooral een plek zijn waar u gezellig samen kunt zijn met anderen, en een vakantiegevoel krijgt. U bent er even lekker uit!

Verpleegkundige zorg

Als u thuis dagelijks zorg krijgt van wijkverpleegkundigen van de thuiszorg,  dan wordt deze zorg u ook geboden in het Logeerhuis. Dat gebeurt door het thuiszorgteam dat aan ons verbonden is. Of zelfs door uw eigen thuiszorgmedewerkers, als die daartoe bereid zijn!

Tijdens het intakegesprek met onze coördinator (zie aanmelden) inventariseren we met u en uw mantelzorger welke zorg er nodig is en welke andere wensen u heeft.

Daarnaast blijft uw eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg, mocht er tijdens de logeerperiode iets nodig zijn.

Aanmelden voor logeerplek

U kunt contact opnemen met onze coördinatoren via het telefoonnummer 0348591010.  Of mailen naar: info@logeerhuisbredius.nl.

De coördinator komt indien u dat wenst bij u thuis voor een intakegesprek, of u kunt een afspraak maken in het Logeerhuis. Dan kunt u meteen even rondkijken!

Samen wordt bekeken wat de wensen zijn en welke zorg er eventueel nodig is. Op basis daarvan wordt beoordeeld of het Logeerhuis een passende plek is. Ook kan de coördinator helpen bij het aanvragen van de bekostiging, als dat nodig is.

Het is verstandig om tijdig een logeerplek aan te vragen. Dan kan de logeerperiode zowel in uw agenda als de onze gereserveerd worden. Wacht vooral niet te lang – probeer overbelasting vóór te blijven! Wij weten dat veel mantelzorgers de zorg graag en met liefde doen en willen blijven doen. Door op tijd logeerruimte te boeken werkt het preventief; zo houdt u de belasting van de mantelzorger zo laag mogelijk en kan deze de zorg thuis na een logeerperiode weer met nieuwe energie opgepakt worden.

Tijdens onze inloop-koffieochtenden kunnen mensen die zorg nodig hebben samen met hun  mantelzorger langs komen om het Logeerhuis te zien en de sfeer te ervaren. Zo kunt u beiden voelen of het logeerhuis bij u past en voldoet aan uw beider wensen. Klik hier voor een overzicht van de komende inloopmomenten.

Indien u de stap makkelijker zet wanneer u eerst samen een keer wilt komen logeren kunt u dat aangeven, we kijken dan wat mogelijk is. Doordat de vrijwilligers u mede ondersteunen wordt ook dan de mantelzorger ontlast van dagelijkse taken.

De mantelzorger

U geeft mantelzorg wanneer u zorg of ondersteuning biedt aan een naaste of iemand in uw omgeving. Het gaat dan om langdurige en onbetaalde zorg die verder gaat dan de ‘gebruikelijke’ zorg of ondersteuning. De ervaring leert dat mantelzorgers hun inzet vaak heel gewoon vinden. Zelfs al vraagt het veel van ze, en doen ze het met veel liefde en betrokkenheid.

Het Logeerhuis is bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Doordat we u als logé een prettige logeerperiode bieden, heeft uw mantelzorger even tijd voor zichzelf. Om uit te rusten, zelf activiteiten te ondernemen en nieuwe energie op te doen. En om daarna, lekker uitgerust, de (zorg)taken weer op zich te nemen. Zoals de meeste mensen dat ook het liefste willen.  

Naast een goed verzorgd verblijf in het Logeerhuis, willen we er ook daarna zijn voor de mantelzorger. Dit noemen we ‘goede nazorg’. We kijken op welke punten de logé en de mantelzorger thuis misschien nog meer ondersteuning kunnen gebruiken, en onderzoeken of daar mogelijkheden voor bestaan. Ook hiervoor kunt u terecht bij onze coördinatoren.

Contact