Meteen naar de inhoud

Onze gasten

Wie zijn onze gasten

U kunt gebruik maken van ons Logeerhuis als er sprake is van intensieve zorg die u thuis ontvangt van uw mantelzorger en waarbij gezien uw ziektebeeld deze zorg steeds zwaarder zal worden. Waardoor sprake is van hoge belasting en dreigende overbelasting of het willen voorkomen van overbelasting.

Deze geboden zorg heeft u bijvoorbeeld nodig omdat er sprake is van Alzheimer, Parkinson of een andere ongeneeslijke ziekte die zorgt voor een beperkter levensperspectief, in tijd of in toekomstmogelijkheden. Voor de mantelzorger kan het dan prettig zijn wanneer de zorg voor u tijdelijk uit handen kan worden gegeven doordat u gebruik maakt van het logeerhuis.

Mocht u niet zeker weten of u onder de doelgroep valt van het Logeerhuis zoals hiervoor beschreven, neem gerust contact met ons op. Dan kijken we samen met u welke mogelijkheden er zijn.

Welzijn

Bij het Logeerhuis gaan we ervan uit dat voorop staat dat u als logé graag  geniet van alles wat nog wel mogelijk is en het leven van alledag centraal staat. Het logeerhuis is daarom een plek waar het vooral draait om welzijn en niet om zorg. De mens staat centraal, de zorg die nodig is wordt geregeld. 

Wij denken dat onze gasten ondanks hun ziekte nog graag worden uitgedaagd, willen genieten en in meer of mindere mate nog actief willen zijn of hiertoe worden uitgenodigd. Dat kan hem zitten in de alledaagse activiteiten maar soms ook in net dat beetje extra activiteiten ten opzichte van thuis door de verandering van omgeving.  Het Logeerhuis wil daarom een plek zijn waar door middel van activiteiten en gezellig samenzijn met anderen, een gevoel van vakantie of ‘er even uit zijn’  wordt geboden. 

Verpleegkundige zorg

Indien u thuis dagelijkse zorg ontvangt van wijkverpleegkundigen van de thuiszorg dan zal deze zorg ook geboden worden door het thuiszorgteam dat verbonden is aan het Logeerhuis. Of indien zij daartoe bereid zijn door uw eigen thuiszorgmedewerkers.

Tijdens de intake van onze coördinator (zie aanmelden) zullen zij met u en uw mantelzorger inventariseren welke zorg en andere wensen u heeft.

Daarnaast blijft de eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg, mocht deze nodig zijn tijdens de logeerperiode. 

Aanmelden voor logeerplek

U kunt contact opnemen met onze coördinatoren via het telefoonnummer: later bekend gemaakt. Of mailen naar: info@logeerhuisbredius.nl

Een coördinator komt dan bij u thuis voor een intakegesprek of u kunt een afspraak maken in het logeerhuis. Samen kijken wij wat de wensen zijn en welke zorg er nodig is. Op basis daarvan wordt beoordeeld of het Logeerhuis een passende plek is. Ook kan zij indien nodig ondersteuning geven met het aanvragen van de bekostiging.

Het meest wenselijk is om tijdig een logeerplek aan te vragen zodat deze zowel in uw agenda als de onze gereserveerd wordt en niet te wachten totdat er al sprake is van overbelasting. U maakt dan als het ware een boeking en kunt zo preventief de belasting voor de mantelzorger zo laag mogelijk houden.

Tijdens onze inloop-koffie-ochtenden kunt u samen met uw mantelzorger langs komen om het logeerhuis te zien en de sfeer te ervaren. U kunt zo beiden voelen of het Logeerhuis bij u past en voldoet aan uw wensen.

De mantelzorger

 Mantelzorg  is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. De ervaring leert dat mantelzorgers hun inzet vaak heel gewoon vinden, zelfs al vraagt het veel van ze en doen dit met veel liefde en betrokkenheid.

Het Logeerhuis is bedoeld uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Doordat we u als logé een prettige logeerperiode bieden heeft uw mantelzorger (meer) tijd en ruimte om uit te rusten, zelf activiteiten te ondernemen en nieuwe energie op te doen. Om daarna de (zorg)taken weer voort te kunnen zetten zoals bij veel mensen de wens is.

Naast de ondersteuning in de vorm van een verblijf in het Logeerhuis willen we er daarna ook zijn voor de mantelzorger. Dit noemen we nazorg. Door te kijken op welke punten zij misschien nog meer ondersteuning zouden willen in de thuissituatie en de bestaande mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Ook hiervoor kunt u terecht bij onze coördinatoren.

Contact